Få løst dine regnvandsudfordringer

23 september 2021 Lotte Hindsberg

En kloakmester laver mange andre opgaver end at komme og lave en TV-inspektion af ens kloaksystem i tilfælde af at det er stoppet eller der er et hul et eller andet sted. En kloakmester laver f.eks. også samletanke og det nødvendige papirarbejde, som er nødvendigt for at kommunen godkender projektet.

En anden opgave som en kloakmester laver og som i dag bliver mere og mere relevant, med de store klimaforandringer er dræn og regnvandsløsninger. Det kunne f.eks. være en kloakmester i Hillerød, der gav dig råd og vejledning.

Undgå regnvandsskader

I dag oplever vi langt flere voldsomme regnskyl, som kan give store skader i vores bolig, hvis vandet ikke kan komme ned i kloakken, hvilke kan være svært som de er bygget ny. De er ikke lavet til så massive regnskyl vi i dag får. Hvis regnen ikke kan komme ned og væk vil den i stedet finde andre veje, hvilke kan være en kælder eller loft.

En af de muligheder du har er at få lavet dræn eller en anden regnvandsløsning, som opsamler de massive mængder regn og som senere, enten kan blive ledt ned og hen til kloakken eller du kan bruge vandet i din have om sommeren, når der er vandmangel og man ikke må bruge haveslangen.

Få fjernet blade og slam

Ved siden af at sikre at din kloak er i orden og et evt. dræn, er det også muligt at gøre det nemmere for vandet at komme ned i kloakken. Brug en eftermiddag eller weekend i efteråret med at fjerne blade fra dit tag og rens dine tagrender og afløb fra gamle blade og slam. Har du store træer der har grene der hænger ind over taget, så få skåret dem ned, så der ikke falder grene ned på taget. Fjern også blade omkring kloakken.

Flere Nyheder