Hvor kan jeg købe gode træpiller i Sønderjylland

11 januar 2022 Agner Clausen

advertorial

Man hører konstant i medier om, hvordan menneskets aktiviteter påvirker klimaet, miljøet samt flora og fauna. En del af løsningen er at bruge fornybar energi, som er CO2 neutral. Det gælder på mange af livets områder, at vi må tænke om og begynde at gøre tingene på en anden måde, hvis ikke vi skal gøre uoprettelig skade på vores planet. Det gælder transport, hvilken mad vi spiser, hvordan vi bruger fødevarer, energi og ressourcer i lidt bredere forstand på en ansvarsfuld måde.

Hvorfor bruge træpiller?

Et område hvor man let kan sænke sit CO2 aftryk er ved at opvarme sit hjem CO2 neutralt. Og her kommer biobrændsel ind i billedet. Brænde er CO2 neutralt, hvis skoven genplantes. En anden løsning er træpiller. Fordelen med et træpillefyr er at fyret fodres automatisk. Fyrer man med brænde skal man fyre mindst en gange i døgnet og i visse tilfælde flere gange i døgnet. Et træpillefyr passer sig selv i en uge (alt efter dimensioner) ved én påfyldning i fyringssæsonen. Så man kan tage væk over weekenden og komme hjem til et opvarmet hus. Hvis du på nuværende tidspunkt har et andet slags fyr, kan et pelletsfyr enkelt kobles til centralvarmeanlægget.

Ifølge Energistyrelsens “Klimastatus og –fremskrivning 2021 (KF21): Brændselspriser” forudser man, at fossilt brændstof kommer at stige markant i pris, mens biobrændsel, herunder træpiller, kommer at stige marginalt frem til 2030. Med andre ord, er det også en god forretning at gå over til træpellets.

image

For at man skal have glæde af sit pelletsfyr mange år fremover, er det vigtigt at vælge træpiller, som har gode egenskaber. Bland andet skal fugtindholdet være lavt, mens brændværdien skal være høj. Og så skal de selvfølge stamme fra et holdbart skovbrug. Køber man pellets, som kommer fra skandinaviske skove, har man sikkerhed for at skovene genplantes.

MRpiller forhandler gode træpiller i Sønderjylland

Hos MRpiller kan man købe gode træpiller i Sønderjylland. Producenten har 30 års produkterfaring, og produktet anbefales af Sveriges Skorstensfejerforbund. Så du kan trygt stole på, at du får træpiller af den bedste kvalitet.

Flere Nyheder